ws3
کارگاه آنلاین مراقبت آگاه از آسیب

علیرغم اینکه گفته می‌شود فرزندپذیری یکی از روش‌های بچه‌دار شدن است، پرورش کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده است، ظرافت‌های زیادی دارد. در کارگاه آمادگی برای فرزندپذیری خلاصه‌ای از آموزه‌هایی که والدین فرزندپذیر را در امر پدری و مادری کردن یاری می‌دهند، ارائه می‌شود.

نزدیک‌ترین تاریخ برگزاری
تاریخ برگزاری نامشخص
مدرس
مهرنوش نرسی، کارشناس ارشد روانشناسی کودک
مکان
کارگاه به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.
شماره‌ی دوره
دوره‌ی شماره‌ی ۳ – پاییز ۱۴۰۱