کارگاه آنلاین مراقبت آگاه از آسیب

مراقبت آگاه از آسیب رویکردی جدید در مراقبت از کودکانی است که در موقعیت دشوار زیسته‌اند. این شیوه آثار رویارویی با رخدادهای آسیب‌زا را بر مسیر تحولی کودک شناسایی می‌کند، اثرات آن بر سرپرستان را به رسمیت می‌شناسد و راهبردهای شفابخش پیشنهاد می‌کند.

svg+xml;charset=utf

ثبت‌نام در این کارگاه فعلا امکان‌پذیر نیست.

ثبت‌نام

مدرس

مهرنوش نرسی، کارشناس ارشد روانشناسی کودک

نزدیک‌ترین تاریخ برگزاری

تاریخ برگزاری نامشخص

شماره‌ی دوره

دوره‌ی شماره‌ی ۳ – پاییز ۱۴۰۱

مکان

کارگاه به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.