یک گروه حمایتی از افرادی تشکیل شده است که علیرغم وجود تفاوت‌ها یک ویژگی مشترک آنها را به هم پیوند می دهد. کسانی که موقعیت خاصی را به جان و دل خود لمس کرده اند و زیر و بم های راه می شناسند. این افراد بهترین حمایتگران یکدیگر در مسیر مشترک شان هستند.
درجهان گروه‌های حمایتی زیادی در حوزه فرزندپذیری و فرزندخواندگی وجود دارد. این افرد با اتکا به نیروی یکدیگر روزهای انتظار، اولین روزها و ماه های حضور کودک در خانه و چالش‌های پرورش فرزندان خود را پشت سر می‌گذارند.
امیدواریم رامونا به زودی پذیرای گروه‌های حمایتی و خانه امن خانواده‌هایی باشد که در مسیر فرزندپذیری گام گذاشته‌اند.