مراقبت آگاه از آسیب در مراکز شبه خانواده

1399/05/20
papa e bambino

 بسیاری از کودکان و نوجوانان ساکن مراکز شبه خانواده، به دلیل مواجهه با کودک‌آزاری، غفلت و جابه‌جایی‌های مکرر رویدادهای آسیب‌زایی را در زندگی تجربه کرده‌اند. به همین دلیل مهم است که پرسنل شاغل در این مراکز درک کاملی از پاسخ‌های کودکان و نوجوانان به رویدادهای آسیب‌زا داشته باشند تا بتوانند امنیت هیجانی و فرصت شفا را برای آنها فراهم کنند. اگرچه لازم نیست هرکسی که با این گروه از کودکان سرو کار دارد، متخصص شناخت آسیب باشد، اما لازم است که از مفهوم و نحوۀ مراقبت آگاه از آسیب آگاهی کافی داشته باشد.

مراقبت آگاه از آسیب شامل درک اثرات آسیب برعملکرد فعلی کودکان و نوجوانان و شناسایی اقدامات فردی یا سازمانی است که ممکن است دوباره به کودکان آسیب برساند. مراقبت آگاه از آسیب، حمایت و فرصت کافی برای بهبود سلامت و بهینه شدن کارکرد مغز را فراهم می‌آورد و به همان اندازه به سلامت و بهداشت روانی کارکنانی که روزانه با موقعیت‌های دشوار روبه‌رو می‌شوند، توجه دارد.

علاوه بر ترویج فرهنگ فرزندخواندگی و حمایت از خانواده‌های فرزندپذیر، آنچه در چشم انداز درازمدت رامونا دیده شده است، آموزش پرسنل مراکز مراقبت شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

بخشی از مقالات و آموزش‌ها و مشاوره‌های رامونا متمرکز برشناخت آسیب و اثرات آن به شکل عمومی است، به نحوی که هم والدین فرزندپذیر و هم پرسنل و مربیان می‌توانند از آنها بهره ببرند. بخش دیگری که به زودی و در آینده در اختیار شما قرار خواهد گرفت، آموزش مستقیم مراقبت آگاه از آسیب برای مراکز شبه‌خانواده است. با ما همراه باشید تا درجریان اخبار و اطلاعات دوره‌ها و آموزش‌های ما قرار بگیرید تا در کنار یکدیگر، یاور کودکان در مسیر شفا باشیم.

منبع:

Trauma-Informed Practice with Young People in Foster Care-۲۰۱۲- Jim Casey Youth Opportunities Initiative

نظرتان را بیان کنید