رادیو رامونا – اپیزود صفر: آشنایی با رامونا

1401/06/05
0

موسسه «رامونا، نگهبان عاقل» یک موسسه غیرانتفاعی تخصصی در حوزه فرزندخواندگی و فرزندپذیری است. رامونا امید دارد که جای خالی یک همراه دانا برای خانواده‌های فرزندپذیر را پر کند و با فرهنگ‌سازی، آموزش و حمایت یاور خوبی برای آنها در مسیری که برای …

رادیو رامونا و رامونای قصه گو، تلاشی برای این همراهی شیرین است

نظرتان را بیان کنید