رادیو رامونا – اپیزود ۴: دختر ما

1401/06/06
4

در این قسمت بهاره و مهدی از تجربه فرزندپذیری خودشون برامون گفته‌اند. بهاره مادر مجردی است که بعد از فرزندپذیری به درخواست مهدی برای ازدواج پاسخ مثبت داده است. آنها تا شکوفا کردن خانواده‌ای که اکنون ساخته اند، مسیر شگفت‌انگیزی را طی کرده‌اند.

نظرتان را بیان کنید