رادیو رامونا – اپیزود ۳: قهرمان بی‌ادعا

1401/06/06
3

مادرانگی شعر است، یاسی آن را به زیبایی برای دختر دوازده ساله اش سروده است. با هم می شنویم.

فیلم معرفی شده در این قسمت را از اینجا مشاهده کنید:

نظرتان را بیان کنید