رادیو رامونا – اپیزود ۲: آن راه دیگر

1401/06/06
2

خدیجه و همسرش خیلی زود تصمیم گرفتند آن راه دیگر را برای پدر و مادر شدن انتخاب کنند. آنها پیشاپیش درباره سن و جنسیت فرزندشان توافق داشتند؛ شاید همین موضوع چالش‌ها را برای آنها تبدیل به مسائلی طبیعی در مسیر رشد کرده است.

آیا آشنایی عمیق‌تر با مسیر درمان ناباروری به آنها در انتخاب این راه کمک کرده است؟ با هم بشنویم.

نظرتان را بیان کنید