رادیو رامونا – اپیزود ۱: آشنایی با رامونا

1401/06/06
1

موسسه «رامونا، نگهبان عاقل» یک موسسه غیرانتفاعی تخصصی در حوزه فرزندخواندگی و فرزندپذیری است. رامونا امید دارد که جای خالی یک همراه دانا برای خانواده‌های فرزندپذیر را پر کند و با فرهنگ‌سازی، آموزش و حمایت یاور خوبی برای آنها در مسیری که برای …

رادیو رامونا و رامنای قصه گو، تلاشی برای این همراهی شیرین است.

نظرتان را بیان کنید